Video: Bezpečnostní rada v Synthesii

Video: Bezpečnostní rada v Synthesii
02.06.2017

První červnový pátek jsme na naší půdě opět přivítali členy Bezpečnostní rady Synthesia. Na programu byla tradiční informace generálního ředitele o výsledcích společnosti za rok 2016 a úkolech roku 2017, technicko-provozní ředitel vystoupil se zprávou o životním prostředí za rok 2016 a informací o hlavních investičních akcích a demolicích v roce 2017, vedoucí odboru Hlavní mechanik pak představil akce údržby a plán zastávek 2017. Po informaci o havarijních situacích a vývoji bezpečnosti práce následovala prohlídka zrekonstruovaných objektů výroby diethyletheru na RK 1 – 7.

Video: Projektový den soutěže "Hledáme nejlepšího mladého chemika"

Video: Projektový den soutěže "Hledáme nejlepšího mladého chemika"
17.02.2017

Ve středu 8. února se na Střední průmyslové škole chemické v Pardubicích uskutečnil v rámci 10. ročníku regionálního kola soutěže „Hledáme nejlepšího Mladého chemika“ projektový den.  Čtrnáct týmů základních škol mělo za úkol nápaditým způsobem představit význam a praktické využití organické chemie.  

Video: Synthesia Band rozdával radost hendikepovaným dětem

Video: Synthesia Band rozdával radost hendikepovaným dětem
19.12.2016

Stejně jako končí letošní rok, končí i náš seriál o organizacích podporovaných společností Synthesia. A na závěr jsme si nechali návštěvu partnera, jehož činnost patří k těm nejušlechtilejším – školu Svítání pro děti s mentálním a kombinovaným postižením. A nepřišli jsme s prázdnou, k času vánočnímu přece patří dárek.